Covid-19

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID-19

Το οδοντιατρείο μας λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την εφαρμογή νέων πολιτικών υγειονομικής ασφάλειας έχσχετικά με τη νόσο COVID-19, προχωρά στην κατάρτιση Πρωτοκόλλου.

1.1 Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής παρουσιάσ οποιοδήοτε σύμπτωμα δεν μπορεί να επισκεφθεί το οδοντιατρείο μας μέχρι να αναρρώσει ή να παρουσιάση αποδεικτικό ότι είναι υγειής .

1.2 Προτρέπουμε τους ασθενείς μας, ότι για την ασφάλεια τους θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο του οδοντιατρείου χωρίς συνοδό, εκτός αν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο (κυρίως για μικρά παιδιά).

1.3 Είναι υποχρεωτικό να φοράμε μάσκα μίας χρήσης κατά την είσοδο στο οδοντιατρείο.

1.4 Ο χαιρετισμός με τους ασθενείς μας δεν γίνεται με σωματική επαφή.

1.5 Αν αντιληφθούμε στο οδοντιατρείο μας άτομο με κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα πρέπει να του ζητηθεί ευγενικά να εγκαταλείψει άμεσα το χώρο μας.

1.6 Σε περίπτωση που προβλέπεται η συνεκτίμηση του περιστατικού με τη βοήθεια υφιστάμενων ακτινογραφιών, συστήνεται η ηλεκτρονική αποστολή των σχετικών αρχείων.

1.7 Παροτρύνουμε για ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις).

2.1 Το προσωπικό της γραμματείας φοράει χειρουργική μάσκα για να εξυπηρετεί τους ασθενείς

2.2 Στο χώρο της γραμαμτείας υπάρχει πάντα απολυμαντικό υγρό για να απολυμαίνουν οι ασθενείς τα χέρια τους .

2.3 Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής δεν έχει χειρουργική μάσκα, υπάρχει η δυνατότητα να του χορηγηθεί από την γραμματεία.

2.4 Διαμορφώνει το πρόγραμμα σταδιακής, κυλιόμενης προσέλευσης και αντίστοιχα αποχώρησης των ασθενών, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων.

3.1 Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή από κάθε ραντεβού και επαφή με ασθενή.

3.2 Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’όλη τη διάρκεια της εξέτασης και θεραπείας του ασθενούς.

3.3 Απόρριψη υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.

3.3 Ενημέρωση υγειονομικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας.

3.4Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου.

3.5 Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική και μετά από 14 ημέρες μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19.

3.6 Συχνός καθαρισμός των ενδυμάτων εργασίας και των συνήθων μέσων ατομικής προστασίας που χορηγούνται, καθώς και την ασφαλή αποθήκευσή τους.

3.7 Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση ισχυρής αναρρόφησης από το προσωπικό του οδοντιατρείου κατά τη διενέργεια των περισσοτέρων πράξεων

3.8 Μίας χρήσης καλυπτικό κεφαλής όταν βρισκόμαστε στο χώρο θεραπείας και πραγματοποιούνται εργασίες με πιθανή έκλυση αερολύματος.

4.1 Όλοι οι χώροι αερίζονται τακτικά με τη δημιουργία ρεύματος (διαμπερώς) έτσι ώστε να απομακρύνονται αιωρούμενα σωματίδια και παθογόνοι μικροοργανισμοί.

4.2 Καθημερινός και τακτικός καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών.

4.3 Αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα και του κλιματισμού.

4.4 Όλα τα χρησιμοποιημένα είδη (ποτηράκια, σιελαντλίες, αναρροφήσεις, γάντια μάσκες, μπλούζες κ.λ.π.) τα διαχειριζόμαστε σαν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα

5.1 Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, το οδοντιατρείο μας τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που το επισκέφθηκαν, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

5.2. Υπάρχει η προβλεπόμενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Είμαστε εδώ για εσάς!

Επικοινωνήστε μαζί μας, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε​

Καλέστε στο Οδοντιατρείο Ευόσμου

Καλέστε στο Οδοντιατρείο Ευζώνων


FASTBRACES® Logo, Braces for adults and braces for kids FASTBRACES® Logo, Braces for adults and braces for kids

Dr.Eleni Salvaridi
a proud FASTBRACES® provider:
braces technology that is fast,
safe and affordable.